BN
Besprekidno napajanje

 

 

Besprekidno napajanje za elektroničke uređaje, releje zaštite i sl.
Automatski punjač akumulatora sa linearnim regulatorom (no-switching),
Zaštita od dubokog pražnjenja akumulatora,
Aku-test,
Zaštita od kratkog spoja,

 
 

 Blok shema

 

 


 

 

BN-24/2Ah
Tehnička specifikacija:

Napajanje: 195...240 Vac, 0.1 A max.,
Osigurač: B4A,
Izlazni napon (bez tereta): 27.5 Vdc, valovitost 50 mVpp max.,
Duboko pražnjenje: 18 Vdc min,
Izlazna struja (Akumulatori): vidi dijagram struje pražnjenja,
Izlazna struja(Punjač): 0.5 A max.,
Struja punjenja: 1 A max.,
Vrijeme punjenja: 14 h max.,
Akumulatori: Sonnenschein, A512/2S,
Radna temperatura: -20...+50°C,
Temperatura skladištenja: -40...+60°C,
Relativna vlaga: manje od 95%, nekondenzirajuća,
Zaštita kućišta: IP60,
Dimenzije: 500×400×150 mm

 

BN-24/7Ah
Tehnička specifikacija:

Napajanje: 195...240 Vac, 0.1 A max.,
Osigurač: C10A,
Izlazni napon (bez tereta): 27.5 Vdc, valovitost 50 mVpp max.,
Duboko pražnjenje: 18 Vdc min,
Izlazna struja (Akumulatori): vidi dijagram struje pražnjenja,
Izlazna struja(Punjač): 0.5 A max.,
Struja punjenja: 1 A max.,
Vrijeme punjenja: 14 h max.,
Akumulatori: Sonnenschein, A512/6.5S,
Radna temperatura: -20...+50°C,
Temperatura skladištenja: -40...+60°C,
Relativna vlaga: manje od 95%, nekondenzirajuća,
Zaštita kućišta: IP60,
Dimenzije: 500×400×150 mm

 

BN-48/2Ah
Tehnička specifikacija:

Napajanje: 195...240 Vac, 0.1 A max.,
Osigurač: B4A,
Izlazni napon (bez tereta): 55 Vdc, valovitost 50 mVpp max.,
Duboko pražnjenje: 36 Vdc min,
Izlazna struja (Akumulatori): vidi dijagram struje pražnjenja,
Izlazna struja(Punjač): 0.5 A max.,
Struja punjenja: 1 A max.,
Vrijeme punjenja: 14 h max.,
Akumulatori: Sonnenschein, A512/2S,
Radna temperatura: -20...+50°C,
Temperatura skladištenja: -40...+60°C,
Relativna vlaga: manje od 95%, nekondenzirajuća,
Zaštita kućišta: IP60,
Dimenzije: 500×400×150 mm

 

BN-48/7Ah
Tehnička specifikacija:

Napajanje: 195...240 Vac, 0.1 A max.,
Osigurač: C10A,
Izlazni napon (bez tereta): 55 Vdc, valovitost 50 mVpp max.,
Duboko pražnjenje: 36 Vdc min,
Izlazna struja (Akumulatori): vidi dijagram struje pražnjenja,
Izlazna struja(Punjač): 0.5 A max.,
Struja punjenja: 1 A max.,
Vrijeme punjenja: 14 h max.,
Akumulatori: Sonnenschein, A512/6.5S,
Radna temperatura: -20...+50°C,
Temperatura skladištenja: -40...+60°C,
Relativna vlaga: manje od 95%, nekondenzirajuća,
Zaštita kućišta: IP60,
Dimenzije: 600×400×150 mm

 

BN-110/2Ah
Tehnička specifikacija:

Napajanje: 195...240 Vac, 0.1 A max.,
Osigurač: B4A,
Izlazni napon (bez tereta): 124,5 Vdc, valovitost 50 mVpp max.,
Duboko pražnjenje: 94,5 Vdc min,
Izlazna struja (Akumulatori): vidi dijagram struje pražnjenja,
Izlazna struja(Punjač): 0.5 A max.,
Struja punjenja: 1 A max.,
Vrijeme punjenja: 14 h max.,
Akumulatori: Sonnenschein, A512/2S, 9 komada
Radna temperatura: -20...+50°C,
Temperatura skladištenja: -40...+60°C,
Relativna vlaga: manje od 95%, nekondenzirajuća,
Zaštita kućišta: IP60,
Dimenzije: 500×400×150 mm

 

 
 

 

Download:

-Upute za uporabu (PDF 6 MB)