PJF-2
Uređaj za provjeru jednakosti faza

 

 
Elekronički uređaj za provjeru jednakosti faza prema IEC61243-5 visokoomski sistem
 


Digitalni uspoređivač faza koji se spaja na kapacitivne djeljitelje napona,
prema IEC 61243-5, visokoomski sistem. 
Uređaj mjeri fazni kut i pouzdano razlikuje stanja
kada su njegovi test ulazi priključeni na istu ili različite faze.
Ima vlastiti test izvor za samoprovjeru ispravnosti pri svakom uključivanju.