Vacuum Checker VC-35 (Končar-EASN)
Ureðaj za ispitivanje vakumskih prekidača
 
 
 
VC-35 Regulirani i stabilizirani istosmjerni naponski izvor za ispitivanje vakumskih prekidača izveden sa kapacitivnim multiplikatorom, sa kompenziranim priključnim kablom za toćno pokazivanje ampermetra.

 


 

Downloads:

-VC-35 Vacuum Checker Koncar-EASN Datasheet (ENG) (PDF 1.1MB)
-VC-35 Vacuum Checker Koncar-EASN User manual (PDF 1.6 MB)