WRM
Beskontaktni rotor monitor

 


WRM - Software "Rotor View" v1.0 ekranski prikaz
 

 

WRM - Beskontaktni uređaj za mjerenje i prijenos električkih i mehaničkih mjernih veličina radio signalom za hidrogeneratore
 

Senzor napona uzbude,
Senzor struje uzbude,
Senzor otpora izolacije,
Detekcija ispravnosti dioda uzbudnika,
Do 127 temperaturnih senzora (DS18S20),
Senzor zračnog raspora AGS 25XG(Extended G-Force), pouzdana detekcija geometrije statora,
Senzori magnetske indukcije, pouzdana detekcija kratkog spoja među zavojima,
Napajanje iz struje uzbude,
Testiran do 500G (slijedi daljnje testiranje),
Software "Rotor View" v1.0 - numerički prikaz, alarmi, trendiranje...
Software "Rotor Graphics" v1.0 - grafički i numerički prikaz...

 


Problem: nadzor rotora hidrogeneratora

Za pouzdano korištenje hidrogeneratora korisno je u radu mjeriti električke i mehaničke veličine na rotoru generatora :
- struja i napon uzbude,
- otpor izolacije uzbudnog namota,
- temperatura namota i polova, omogućuje stvaranje termičke slike rotora,
- magnetska indukcija na polovima, opisuje magnetsku indukciju statora s prikazom moguće nesimetrije polova,
- zračni raspor između polova, opisuje geometriju statora,
- ispravnost dioda u ispravljaču uzbudnika, detektira odspojenu ili kratko spojenu diodu,
- druge veličine po potrebi.

Ovo je posebno izraženo kod novijih strojeva koji su konstruirani za maksimalne snage i nemaju veliku rezervu snage.

Do sada su korišteni klizni prstenovi sa ugljenim ili metalnim četkicama koji su prenosili samo jednu ili dvije mjerne veličine sa neophodnim stalnim čišćenjem, zamjenom četkica, kontrolom izolacije generatora zbog kontaminacije ugljenom i metalnom prašinom koju stvaraju četkice.

Drugo poznato rješenje je ugradnja kompleksnog antenskog sustava za prijenos signala radio-vezom sa rotora i energije za napajanje elektroničkih sklopova smještenih na rotoru. Zbog mehaničkih dimenzija antenskog sustava ugradnja je moguća u nove strojeve koji su konstrukcijom prilagođeni takvim sustavima, a kod starijih strojeva problemi ugradnje su često nerješivi.


Rješenje:


Samonapajajući bezkontaktni uređaj za mjerenje i prijenos električkih i mehaničkih mjernih veličina radio signalom sa rotora hidro-generatora u hidro-elektrani obuhvaća:
- senzorski dio koji se ovisno o tipu senzora pričvrsti na rotor stroja,
- mikroprocesorski dio sa analogno-digitalnim pretvaračima za mjerenje,
- sklopa za samonapajanje iz mjerene veličine i
- radio primopredajnika koji radi na frekvenciji od 2,4 GHz čime se postižu male dimenzije antene (35 mm).

Ovo je praktičan, trajan i koristan uređaj koji se može instalirati na sve tipove strojeva, ne traži održavanje i može se ekonomično proizvesti. Moguća su prilagođavanja pojedinih dijelova uređaja prema potrebi korisnika.

Upotrebom Beskontaktnog rotor monitora može se optimizirati rad hidrogeneratora i time proizvesti najveću energiju što donosi veće prihode po stroju.

 

Slika 1: Beskontaktni rotor monitor sa elektronikom
 
Slika 2: Beskontaktni rotor monitor sa elektronikom zračnog raspora ugrađen (detalj sa rotora)
Slika 3: Beskontaktni rotor monitor ugrađen
 
Slika 4: Beskontaktni rotor monitor
Senzori ugrađeni na polu


 Slika 5: Beskontaktni rotor monitor- napon uzbude, magnetska indukcija, zračni raspor i struja uzbude u hidroelektrani "HE Vinodol"


Slika 6: Beskontaktni rotor monitor- mjerenje struje i napona uzbude:
uzbuđivanje, sinkronizacija, puni teret

 

Downloads:

 
-Bezkontaktni rotor monitor - specifikacija (PDF 1.66 MB)
-Software "Rotor View" v1.0 - izgled ekrana (PDF za ispis 907 KB)
-Prezentacija (PowerPoint 3.6 MB)
-Senzor otpora izolacije (PDF 230 KB)
-7. savjetovanje HO CIGRE - članak (PDF 448 KB)
-Tehnološki park Zagreb - članak (HTML 27 KB)
-HYDRO 2006. Porto Carras, Grčka - članak (PDF 120 KB)
-Nastup Mikrotrenda na HYDRO 2006 - članak (HTML 22 KB)